doktor medicinskih nauka iz oblasti urologije, profesor na Medicinskom fakultetu, urolog
Aleksandar Vuksanović

Profesor Vuksanović je u našem centru zadužen za pregled i uspostavljanje plana terapije kroz probleme erektilne disfunkcije, hroničnog pelvičnog bola i IPP ili Peyronijeve bolesti

direktor centra/diplomirani strukovni fizioterapeut
Radojičić Dušan

Dušan je iskustvo stekao kao sportski fizioterapeut. U okviru centra specijalizovan za mišićno-skeletne probleme. Od 2022. sertifikovani terapeut u oblasti rada na focus shockwave terapiji. 

Pitajte nas

    IIEF-EF (International Index of Erectile Function) upitnik