• Pregled urologa
  9.000 dinara
 • Terapija fokusiranim talasom (ESWT)
  24.000 dinara
  (kod problema ED - erektilne disfunkcije)
  Terapija fokusiranim talasom (ESWT)
  24.000 dinara
  (kod problema hroničnog karličnog bola)
  Terapija fokusiranim talasom (ESWT)
  24.000 dinara
  (kod Peyronijeve bolesti - IPP)

Sve terapije se rade pod nadzorom i kontrolom prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića

Profesor dr sci.med. Aleksandar Vuksanović sa Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, član je Evropske asocijacije urologa.

Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu, 1982. godine. Od 2000. godine bio je šef polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za urologiju. 2009. godine izabran je za zamenika direktora Klinike za urologiju I pomoćnika direktora KCS za medicinske poslove.

U okviru stručnog rada na Klinici za urologiju, oblasti njegovog rada su kalkuloza mokraćnih organa, tumori bubrega i tumori urotelijuma, karcinom prostate i urinarne infekcije. Kroz praksu, bavio se izučavanjem kalkuloze urotrakta, kroz primenu ESWL, endoskopske litotripsije i perkutane nefrolitolapaksije. U oblasti tumora gornjeg urotelijuma posvetio se izučavanju incidence ovih tumora i mogućnosti rane dijagnostike, kao I u oblasti benigne hiperplazije prostate I rešavanju komplikacija transuretralne elektroresekcije, kao i modalitetima konzervativnog lečenja.

U pogledu hirurškog rada, radi sve hirurške intervencije, među kojima su onkološke procedure, kao što su radikalna prostatektomija, totalna cistektomija i radikalna nefrektomija, retrperitonealna ingvinalna limfadenektomija, vezikoitestinoplastika, složene rekonstruktivne operacije gornjih urunarnih puteva.

U našem centru, zadužen je za pregled i uspostavljanje plana terapije kroz probleme erektilne disfunkcije, hroničnog pelvičnog bola i IPP ili Peyronijeve bolesti.