Pregled urologa (prof. dr sc. med. Aleksandra Vuksanovića)


9000 dinara
Terapija fokusiranim talasom (ESWT) kod problema ED - erektilne disfunkcije


24000 dinara
Terapija fokusiranim talasom (ESWT) kod problema hroničnog pelvičnog bola - CPPS


24000 dinara
Terapija fokusiranim talasom (ESWT) kod Peyronijeve bolesti - IPP


24000 dinara

* navedene cene se odnose na jednu terapiju

Sve terapije se rade pod nadzorom i kontrolom prof. dr sc. med. Aleksandra Vuksanovića

IIEF-EF (International Index of Erectile Function) upitnik