Fokusirana terapija udarnim talasima

Fokusirana terapija udarnim talasima je neinvazivni tretman koji je osim u ortopediji našao svoju ulogu i u urologiji, pre svega kod problema erektilne disfunkcije (ED) vaskularnog porekla, CPPS - sindroma hroničnog pelvičnog bola i IPP ili Peyronijeve bolesti.

Naučne studije su dokazale uspeh u lečenju fokusiranih udarnih talasa za ove indikacije.

Efikasnost ove moderne opreme za udarne talase određena je individualno odabranim, dinamičnim i moćnim energetskim opsegom i terapeutskom dubinom fokusa koja se može izabrati.

Duboko ležeća područja mogu se lako tretirati.

Sa svojom velikom fokusnom zonom lako je pristupiti ovim oblastima sa visokim stepenom tačnosti. Ove tehničke karakteristike takođe pokazuju superiornost tretmana u poređenju sa drugim aparatima.

 

Često postavljana pitanja

Ko određuje da li imam neki od ovih problema i kako izgleda prvi pregled?
Prvi kontakt i pregled ostvarujete sa urologom. Prilikom prvog dolaska možete prethodno uraditi neke od karakterističnih analiza krvi koje će doktoru značiti da kroz anamnezu i tumačenje tih rezultata ima jasniju sliku o organskoj komponenti nastanka disfunkcije.
Karakteristične analize predstavljaju: kompletnu krvnu sliku, glikemiju, ukupan holesterol, HDL i LDL, trigliceride, transaminaze, alkalna fosfotaza, vitamin D.
Naknadno ako ima potrebe, rade se i hormonalne analize.

Koje su prednosti fokus šokvejv terapije i zašto je bolja od dosadašnjeg načina lečenja?
Konkretno za problem ED - dosadašnja terapija u vidu  PDE5 - (inhibitori fosfodiesteraze tipa 5) rešava potrebu, ali ste opterećeni farmakološki. Postojeća mreža krvnih sudova, najčešće praćene atlerosklerozom i smanjenim dotokom krvi u penis ostaje ista.

Prednost ESWT (šokvejv terapije) se ogleda u reakciji bolje prokrvljenosti postojećih i stvaranju nove mreže krvnih sudova, gde bez farmakološkog podsticaja možete stvoriti i održati erekciju. Nešto više o tome možete pogledati na stranici EREKTILNA DISFUNKCIJA gde imate kratak film i objašnjenje.

Ko je urolog koji će me pregledati?
Urolog koji će vas pregledati je  PROFESOR DR SC. MED. ALEKSANDAR VUKSANOVIĆ sa urološke klinike Kliničkog centra Srbije.

Koliko je predviđeno uraditi terapija?
Za dijagnoze kao sto su IPP i hronični pelvični bol predviđeno je 4 tretmana koja se rade jednom nedeljno. Problem ED iziskuje 6 tretmana koji se takođe rade jednom nedeljno.

Da li je tretman bolan i koliko traje?
Tretman nije bolan. Nije neophodno konzumirati nikakve analgetike pre tretmana. Za svaku od navedenih dijagnoza neophodno je plasirati 3.000 udaraca u zadate anatomske regije i to traje oko 15-20 minuta.

Kada mogu da vidim prve rezultate tretmana?
Pozitivne reakcije se vide već nakon druge terapije, dok se pun potencijal terapije očekuje nakon 3 meseca.

Kada mogu ponoviti terapiju udarnim talasima?
6 meseci nakon poslednje terapija, možete ponovo tretirati ED udarnim talasima (ne dolazi do oštećenja tkiva). Ovo se opisuje kao "booster" terapija.

IIEF-EF (International Index of Erectile Function) upitnik