Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
1
2
3
4
5
6
7

Sledeća pitanja se odnose na moguće smetnje u erekciji u vezi sa vašim seksualnim životom prethodnih 6 meseci. Pitanja su sastavljena na bazi internacionalnog standarda IIEF-EF (International Index of Erectile Function). Svako pitanja ima jedan odgovor. Nakon popunjavanja upitnika razgovaraćete sa doktorom o Vašim odgovorima. Budite objektivni.